2. usnesení z mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 1.3.2018

USNESENÍ
2. mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 1.3.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 24

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 2. mimořádném zasedání projednalo pod usnesením č:

 

39/2/2018
Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a. s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018
ZM bere na vědomí předloženou informaci o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání koncesního řízení na uzavření pachtovní smlouvy závodu Nemocnice Litoměřice, dle usnesení ZM číslo 14/1/2018 ze dne 1.2.2018.

 

40/2/2018
Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018
ZM schvaluje změnu tarifu městské hromadné dopravy (MHD) v Litoměřicích s účinností od 01.05.2018, která spočívá v úplném zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní kategorie cestujících.

 

…………………………
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

….………………………..
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 6.3.2018

NAHORU