1 - ustavující usnesení - Zastupitelstvo města LTM 7.11. 2006

U S N E S E N Í

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného

dne 7.11. 2006 od 16:00 hod. v sále Domu kultury v Litoměřicích

Z celkového počtu 27 členů Zastupitelstva města Litoměřic bylo přítomno:  27

Seznam zvolených členů Zastupitelstva města (ZM) Litoměřic:

KSČM                          PaedDr. Zdeněk Dušek

                                   František Kadeřábek

                                   Václav Knotek

                                   Ludmila Punčochářová

                                  

ODS                            Mgr. Ladislav Chlupáč

                                   MUDr. Pavel Kejř

                                   Ing. Ivan Palán

                                   Mgr. Karel Krejza

                                   MUDr. Petr Kubec

                                   Luděk Veselý

                                   Ing. Ivo Elman

                                   Ing. Radek Lončák MBA.

                                   Ing. Milan Grmela

                                   Martina Soldatková

Sdruž. nezávislých kandidátů

–Sport a zdraví           Mgr. Petr Hermann

                                   MUDr. Miroslav Jiránek

                                   Mgr. Václav Červín

                                   Ing. Petr Kvapil

ČSSD                          MUDr. Hassan Mezian

                                   MUDr. Roman Záhora

                                   Ing. Vladimír Kestřánek

                                   PhDr. Jan Štíbr

Strana drob. živnostníků

a podnikatelů:             MUDr. Pavel Zámečník

Eduard Hamele

                                   Oldřich Lachman

KDU-ČSL                     Jiří Landa

                                   MUDr. Jan Zbořil

Za odstoupeného kandidáta Strany drob. živnostníků a podnikatelů MUDr. Pavla Zámečníka postoupil MVDr. Jiří Vomáčka, který odstoupil a byl nahrazen Jaroslavem Tvrdíkem.

Za odstoupeného kandidáta Strany drob. živnostníků a podnikatelů Oldřicha Lachmana postoupil Vlastimil Chovaneček.

Zastupitelstvo města Litoměřic za volební období 2006-2010 po složení slibu a ověření mandátu jednotlivých členů ZM:

I.          volí:

1.         Mgr. Ladislava Chlupáče uvolněným starostou města Litoměřic.

2.         ing. Ivana Palána na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.

3.         pana Jiřího Landu na funkci uvolněného 2. místostarosty města Litoměřic.

4.         Jaroslava Tvrdíka na funkci uvolněného 3. místostarosty města Litoměřic.

5.         za členy Rady města Litoměřic MUDr. Pavla Kejře, Mgr. Karla Krejzu,

Ing. Radka Lončáka MBA, p. Vlastimila Chovanečka a Mgr. Václava Červína.

6.         ing. Petra Kvapila předsedou finančního výboru při ZM.

7.         PaedDr. Zdeňka Duška předsedou kontrolního výboru při ZM.

II.         stanovuje:

1.         počet 3 uvolněných místostarostů města Litoměřic.

2.         počet členů Rady města Litoměřice na 9 členů.

III.        schvaluje:

1.         rozpočtové opatření: Navýšení rozpočtové rezervy o částku 2 mil. Kč a přesuny v rámci ÚZ 8501/8500 (viz příloha orig. zápisu).

2.         rozpočtové opatření: Navýšení ÚZ 5022/5000 (geotermální elektrárna) o částku 5.050tis. Kč. Tato částka bude hrazena z rozpočtové rezervy města na rok 2006 (viz příloha orig. zápisu).

Ing. Ivan Palán                                                                                     Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                             starosta města

Zapsala:  Eva Lieberová

NAHORU