03. usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 31.1.2019

Usnesení z mimořádného jednání Rady č. 3/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 31. 01. 2019
od 10:00 hodin v kanceláři starosty

67/3/2019
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1816000181
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1816000181 poskytnutou z Programu pojištění lesních porostů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 492 414 94 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

68/3/2019
Schválení Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (MAD) pro období od 02/2019 do 06/2019
RM schvaluje uzavření a znění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících s dodavatelem Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 25332473, pro období od 01.02.2019 do 30.06.2019, v režimu krajně naléhavé okolnosti ve smyslu § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje starostu města jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

Vyhotoveno dne 5. února 2019

NAHORU