01. výpis usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 1.11.2018

USNESENÍ
z 1. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1.11.2018
od 17.25 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Přítomno 9 členů RM.

Rada města Litoměřic na svém 1. mimořádném jednání projednala pod usnesením č.:

 

1/01/2018
Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 5.11.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 

NAHORU