Usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 1.3.2018

USNESENÍ

mimořádného jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 1.3.2018 od 18:50 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích,

se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Přítomno 9 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém mimořádném jednání projednala:

Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. a schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

  1. RM schvaluje vypsání koncesního řízení dle § 129 ZZVZ na Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností, dle předložené kvalifikační dokumentace (viz příloha orig. zápisu), v návaznosti na usnesení ZM číslo 39/2/2018.
  2. RM ukládá představenstvu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. zajistit vypsání a průběh tohoto koncesního řízení a následné předložení návrhu nejvýhodnější nabídky valné hromadě společnosti (RM), a to na základě závěrů hodnotící komise.
  3. RM schvaluje na základě doporučení advokátní kanceláře JUDr. Petr Šustek, PhD., zpracovatele dokumentace koncesního řízení, aby organizací koncesního řízení byla pověřena společnost Správa veřejných zakázek s.r.o. (IČ:05800234).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
 
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města
 
Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 6.3.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
NAHORU