6. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 1.4.2016

U S N E S E N Í

ze 6. mimořádného jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 1.4.2016 od 9:00 hod v kanceláři starosty

Přítomno 5 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 6. mimořádném jednání projednala pod usnesením č.:

 

182/6/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „Smart Cities" do evropského dotačního programu HORIZONT 2020
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „Smart Cities" do evropského dotačního programu HORIZONT 2020.

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Lukas Wünsch
radní

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 4.4.2016

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

NAHORU