26. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 17.9.2015

USNESENÍ

z 26. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17.9.2015
od 15:40 hodin v hodin ve VIP salonku Hradu Litoměřice

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém mimořádném 26. jednání projednala pod usnesením č.:

 

681/26/2015
Doporučení ZM schválit dodatek č.1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. a jmenování člena správní rady za Město Litoměřice
a) RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. (viz příloha orig.zápisu).
b) RM potvrzuje na další období a jmenuje jako zakladatel do správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. Ing. Pavla Gryndlera.

 

682/26/2015
Schválení uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 41201 Litoměřice, IČ 62743881 (viz příloha orig.zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová

NAHORU