20. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 30.6.2015

USNESENÍ

z 20. mimořádného jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 30.6.2015 od 10:00 hod v kanceláři starosty

Přítomno 9 členů RM

 

531/20/2015

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na provedení veřejné zakázky s názvem Park Miřejovická stráň uzavřené mezi stranami Městem Litoměřice a „Sdružením Park Miřejovická stráň, Litoměřice

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky na provedení veřejné zakázky s názvem Park Miřejovická stráň uzavřené mezi stranami Městem Litoměřice a Gabriel s.r.o. (vedoucí účastník sdružení), se sídlem: Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, IČ: 25419455, DIČ: CZ25419455, SMOLA STAVBY s.r.o. (druhý účastník sdružení), se sídlem Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČ: 28731492, DIČ: CZ28731492 společně jako „Sdružení Park Miřejovická stráň, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková

NAHORU