08. usnesení z jednání mimoř. jednání Rady města Litoměřic - 29.1.2015

USNESENÍ

 

 8. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 29.1.2015

od 20:40 hodin v sále Hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 Litoměřice

 

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 8. mimořádném jednání projednala

pod usnesením č.:

 

187/8/2015

Schválení platových výměru správní radě Městské nemocnice Litoměřice.

RM schvaluje s účinností od 1.1.2015 platový výměr předsedovi správní rady a členům správní rady Městské nemocnice (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta města

Mgr. Karel  Krejza

1.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

NAHORU