01.usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 4.11.2014

USNESENÍ

01. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.11.2014

od 18:25 hod. v sále Hradu v Litoměřicích, Tyršovo nám. 68

 

Přítomno 9 členů RM.

 

Rada města Litoměřic na svém 1. mimořádném jednání projednala pod usnesením č.:

 

1/01/2014

Pověření oddávajících na svatební obřady a schválení seznamu členů ZM na občanský obřad vítání občánků ve volebním období 2014-2018

a)         RM pověřuje Mgr. Petra Hermanna, Mgr. Václava Červína, Ing. Radka Lončáka, MUDr. Pavla Kejře, Mgr. Václava Dycku,    Jiřího Landu a Mgr. Martina Hrdinu k přijímání prohlášení o manželství po dobu volebního období 2014-2018.

b)         RM schvaluje seznam členů zastupitelstva, kteří budou provádět občanský obřad – vítání občánků po dobu volebního  období 2014-2018: Mgr. Petr Hermann, MUDr. Pavel Kejř a Mgr. Renata Kynzlová.

 

2/01/2014

Schválení termínů jednání RM a ZM do konce roku 2014

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic do konce roku 2014:

RM: 13.11., 27.11., 18.12.

ZM:  11.12.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec

NAHORU