2. zasedání rady 13. ledna 2000

USNESENÍ

z rozšířeného mimořádného 2. zasedání Městské rady v Litoměřicích
konaného dne 13.1. 2000 od 13,00 v kanceláři starosty města

Přítomno:

  • 8 členů městské rady
  • tajemník ing. Jindřich Hauptman - s hlasovacím právem
  • PhDr. Josef Klaus

Předmětem rozšířeného mimořádného zasedání městské rady - za účasti PhDr. Josefa Klause a tajemníka MěÚ ing. Jindřicha Hauptmana s hlasovacím právem - bylo I. kolo výběru kandidátů na funkci tajemníka MěÚ Litoměřice.

Po provedeném cca 15 minutovém rozhovoru s každým ze zájemců o funkci tajemníka MěÚ, kdy členové MR a stávající tajemník MěÚ kladli otázky z oblasti historie města, práce úřadu města, současného uspořádání úřadu, představ o struktuře úřadu o plnění nejpodstatnějších úkolů z pohledu občana, MR rozhodla do užšího výběru zařadit:

Mgr. Naděždu Tůmovou

nar. 6.9. 1974

absolventku Univerzity Karlovy, Praha

Ing. Vlastu Šulcovou

nar. 29.10. 1949

absolventku VŠCHT, Praha

Ing. Bohumila Rubnera

nar. 8.5. 1950

absolventa VŠ dopravy spojů , Žilina

Ing. Josefa Tunkla

nar. 13.2. 1966

absolventa VŠ zemědělské, Praha

 

Zájemci o funkci tajemníka MěÚ zařazeni do užšího výběru budou podrobeni psychotestům, na jejichž základě a dosažených výsledcích provede PhDr. J. Klaus vyhodnocení s doporučeným pořadím zájemců o funkci tajemníka MěÚ.

Závěrečné rozhodnutí o jmenování do funkce tajemníka MěÚ provede MR v době do 15.2. 2000.

ing. Margita Kadeřábková
zástupce starosty

Jiří Landa
starosta

NAHORU