5. zasedání rady 9. února 2000

USNESENÍ
z 5. mimořádného jednání městské rady, které se konalo dne 9. 2. 2000 od 14,05 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno: 9 členů městské rady

Městská rada projednala a:


I. schválila

1. změnu podmínek dražby nájmu bytu č. 5 v domě na Mírovém náměstí 22/14, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

2. výrobu uren pro sbírku na podporu činnosti města, která bude v souvislosti s těmito kartami uspořádána. Maximální výše nákladů je 5.000 Kč.


II. neschválila

1. na funkci tajemníka MěÚ žádného z uvedených kandidátů


III. pověřila

1. místostarostu p. Terbera předložením návrhu městskému zastupitelstvu na převedení finančních prostředků z rozpočtové rezervy na výrobu většího množství uren


p. Antonín Terber
ing. Margita Kadeřábková

zástupci starosty

p. Jiří Landa
starosta

NAHORU