07. usnesení mimořádné Rady města Litoměřic - 6.4.2020

USNESENÍ
ze 7. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. 4. 2020 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města

195/7/2020
Podpora živnostníků (OSVČ)
a) RM schvaluje podmínky pro OSVČ pro poskytnutí finančního daru (viz příloha orig. zápisu)
b) RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)
c) RM schvaluje vzorovou darovací smlouvu (viz příloha orig. zápisu)
d) RM pověřuje Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu uzavíráním darovacích smluv na poskytnutí finančního daru OSVČ, kteří splňují podmínky (viz vzorová darovací smlouva - příloha orig. zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne 6. dubna 2020

 

NAHORU