Úřední deska je členěna do podkategorií, ve kterých jsou další dokumenty.
Seznam podkategorií je v menu a na konci této stránky.

Klasická úřední deska je umístěna v podloubí budovy úřadu na Mírovém náměstí

Zvětšit mapu

Titulek Datum zveřejnéní
 Opatření OP - stanovení místní úpravy - Terezín 07.11.2019
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 07.11.2019
 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu - ovocné sady v k.ú.Litoměřice 15.10.2019
 Výběrové řízení Správy státních hmotných rezerv-pozemek v kú Libochovany 11.10.2019
 Zápis z komise územního rozvoje 30.9.2019 08.10.2019
 Výpis usnesení ZM ze dne 12.9.2019 - Referendum 16.09.2019
 Výpis usnesení ZM ze dne 12.9.2019 - Referendum - PV 16.09.2019
 Katastrální úřad - oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí 11.09.2019
 Harmonogram svozu nebezpečných složek komunálního odpadu v členských obcích sdružení SONO - podzim 2019 11.09.2019
 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - ochrana lesů 03.09.2019
 Sdružení obcí pro nakládání s odpady - usnesení z členské schůze dne 2.4.2019 23.04.2019
 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením 12.04.2019
 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - kůrovec 05.04.2019
 Informace o provozu podatelny 28.02.2019
 Zápis a usnesení členské schůze SONO ze dne 27.11.2018 19.12.2018
 Valná hromada Sdružení energetických manažerů měst a obcí 07.11.2018
 Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice 07.11.2018
 Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice 02.09.2018
 21. vypis usnesení Rady města Litoměřic - 12.10.2017 18.10.2017
 18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 31.8.2017 07.09.2017
 6. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 16.3.2017 23.03.2017
 Sdružení obcí pro nakládání s odpady - rozpočtový výhled 2017-2020 22.03.2017
 2. výpis usnesení z mimoř. jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 9.3.2017 16.03.2017
 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Podviní - kabelové vedení NN 31.03.2016
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2015 - o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích 23.10.2015
 Veřejnoprávní smlouva - Mlékojedy 15.08.2014
NAHORU