Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

Městského úřadu Litoměřice

Výpis usnesení ZM ze dne 12.9.2019 - Referendum - PV

 

 

 

Město Litoměřice

USNESENÍ
VÝPIS

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.9.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 4. zasedání projednalo

„Návrh přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“

 

Zastupitelstvo města Litoměřice:

a) vyhlašuje
- konání místního referenda v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve vlastnictví veřejnoprávního subjektu?“


b) stanovuje
- dny konání místního referenda v termínu shodném s volbami do zastupitelstva kraje v roce 2020,
- výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč.


c) ukládá
- Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Ing. Ivetě Zalabákové, vedoucí ekonomického odboru MěÚ Litoměřice a Ing. Jaroslavu Lachmanovi, vedoucímu správního odboru MěÚ Litoměřice, zařadit do rozpočtu roku 2020 kapitoly odboru správního potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda v částce 541.600,- Kč a do kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v referendu dle Návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

Přítomno 26 zastupitelů města
Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdrželo se: 14, Nehlasovalo: 0

 

Výsledkem hlasování je neschválení předloženého návrhu.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 Přílohy:

verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu