Nástroje pro usnadnění přístupu

ÚŘEDNÍ DESKA

Městského úřadu Litoměřice

Výpis usnesení ZM ze dne 12.9.2019 - Referendum

Město Litoměřice

USNESENÍ
VÝPIS

4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.9.2019 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém 4. zasedání projednalo
a usnesením č. 109/4/2019 schválilo

Vyhlášení referenda na území města Litoměřice

Zastupitelstvo města Litoměřice:
a) vyhlašuje
- konání místního referenda v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“
Důvodem vyhlášení místního referenda je otázka, která se dotýká většiny občanů města a jsou s ní spojeny výrazně odlišné názory, tudíž standardní rozhodování orgánů města nemusí být považováno za zcela legitimní, a je proto vhodné ověřit si závažnost otázky a vůli většiny občanů města v místním referendu.
Zastupitelstvo města přistoupilo k přepracování referendové otázky navržené přípravným výborem tak, aby její obsah a smysl zůstal zachován, ale zvýšila se jednoznačnost jejího výkladu, a především byla srozumitelná „běžnému hlasujícímu občanovi“.
U otázky, která si klade za cíl řešit konkrétní skutečnosti bezodkladně občan nejspíše očekává skutečně bezodkladné řešení, a to požadavkem na okamžité vyhlášení místního referenda v nejbližším možném termínu. I s ohledem na tlak veřejnosti a atmosféru v nemocnici je zejména z personálního hlediska nutné co nejrychlejší řešení nastalé situace.

 

b) stanovuje
- den konání místního referenda na pátek 8. listopadu 2019 v době od 10:00 do 20:00 hodin,
- výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč,

 

c) schvaluje
- rozpočtové opatření na zabezpečení finančních prostředků na konání místního referenda v částce 500 tis. Kč (viz příloha č. 3 orig. zápisu),

 

d) ukládá
- Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přítomno 26 zastupitelů města
Hlasování: Pro: 16, Proti: 2, Zdrželo se: 8, Nehlasovalo: 0

 

Výsledkem hlasování je schválení předloženého návrhu

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 Přílohy:

Verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu