Opatření OP - stanovení přechodné úpravy – Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice ul. Mostecká: v úrovni č.p. 229/13 - havárie střešní krytiny

 

Vyvěšení

Vyvěšeno : 14.02.2020
Sejmuto: 01.03.2020

Zpracoval: Bc. Marie Valentová
Vyvěsil: Bc. Marie Valentová

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU