Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.02.2020
Sejmuto: 27.02.2020

Zpracoval: Agentura přírody a krajiny ČR
Vyvěsil: Věra Kubátová

 Přílohy:
Veřejná vyhláška (.pdf)
Seznam dotčených NPR (.pdf)
Území v ohlašovacím režimu (.pdf)
Seznam dotčených obcí (.pdf)
Zákres - NPR Břehyně-Pecopala (.jpg)
Zákres - NPR Čtvrtě (.jpg)
Zákres - NPR Kněžičky (.jpg)
Zákres - NPR Novozámecký rybník (.jpg)
Zákres - NPR Velký a Malý Bezděz (.jpg)
Zákres - NPR Velká Pleš (.jpg)
Zákres - NPR Vůznice (.jpg)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: Agentura přírody a krajiny ČR
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU