SONO - oznámení o zveřejnění schválených ekonomických dokumentů

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Čížkovice-Želechovice 48

http://www.skladkasono.cz/134-article-zapis-z-clenske-schuze-sono-19-11-2019

Vyvěšení

Vyvěšeno : 16.01.2020
Sejmuto: 16.01.2021

Zpracoval: Venuše Zubáková
Vyvěsil: Jana Váchová

 Přílohy:
Oznámení o zveřejnění (.pdf)


Autorem vyvěšeného dokumentu je: Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice-Želechovice
Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU