Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Malešov

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Malešov - pokládka kabelu NN

Vyvěšení

Vyvěšeno : 16.01.2020
Sejmuto: 01.02.2020

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU