Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice - pokládka kabelu NN v Jiříkových kasárnách

Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.01.2020
Sejmuto: 31.01.2020

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU