Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice

Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - ul. Marie Pomocné - Litoměřice - zákaz vjezdu

Vyvěšení

Vyvěšeno : 15.01.2020
Sejmuto: 30.01.2020

Zpracoval: Ing. Lukáš Jůva
Vyvěsil: Ing. Lukáš Jůva

 Přílohy:
návrh (.pdf)

NAHORU