Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - k.ú. Vinné

Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - k.ú. Vinné

Vyvěšení

Vyvěšeno : 14.01.2020
Sejmuto: 30.01.2020

Zpracoval: Josef Landa
Vyvěsil: Josef Landa

 Přílohy:
návrh (.pdf)

NAHORU