Odpověď na stížnost - parkování u Plaveckého bazénu v době konání kurzů plavání kojenců

Odpověď na stížnost

týkající se parkování u Plaveckého bazénu v dobé konání kurzů plavání kojenců a rodičů s dětmi do půl roku
Vyvěšení

Vyvěšeno : 20.12.2019
Sejmuto: 31.03.2020

Zpracoval: Bc. Martina Skoková
Vyvěsil: Eva Chrudimská

 Přílohy:
Odpověď na stížnost (.pdf)

NAHORU