Zápis z jednání komise (subkomise) dopravy ze dne 13.11.2019

 

Zápis

z jednání komise při Radě města Litoměřice

Subkomise dopravy

konané dne 13.11.2019 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici.

 

Program jednání:

  1. Úvod, přivítání
  2. Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, žádosti z odborů MěÚ, příp. kontrola zápisů z minulých jednání
  3. Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěÚ Litoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby, parkování, křižovatky, semafory apod.)
  4. Náměty pro činnost subkomise (všichni členové)
  5. Diskuze, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání
 Přílohy:
zápis (.pdf)

NAHORU