Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - ul. Seifertova - Litoměřice - rekonstrukce chodníku

Vyvěšení

Vyvěšeno : 07.11.2019
Sejmuto: 23.11.2019

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU