Opatření OP - stanovení místní úpravy - Terezín

Opatření OP - stanovení místní úpravy - Terezín

Vyvěšení

Vyvěšeno : 07.11.2019
Sejmuto: 23.11.2019

Zpracoval: Josef Landa
Vyvěsil: Josef Landa

 Přílohy:
návrh (.pdf)

NAHORU