Zápis z komise územního rozvoje 30.9.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje a městských památek

konané dne 30.9.2019 od 15,30 hod v kanceláři Ing. V. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje

Program:

Body jednání

1) Zahájení, schválení programu.
2) Zásady reklamy a označování provozoven
3) Autobusové zastávky ve městě
4) Stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr.

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU