Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy -  ul. Lidická a Mírové náměstí - Litoměřice - lešení

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.09.2019
Sejmuto: 28.09.2019

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU