Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žalhostice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žalhostice

Vyvěšení

Vyvěšeno : 06.09.2019
Sejmuto: 23.09.2019

Zpracoval: Josef Landa
Vyvěsil: Josef Landa

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU