Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Nové Kopisty

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Nové Kopisty - výstavba polní cesty

Vyvěšení

Vyvěšeno : 04.09.2019
Sejmuto: 20.09.2019

Zpracoval: Ing. Lukáš Jůva
Vyvěsil: Ing. Lukáš Jůva

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU