Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - ochrana lesů

Veřejná vyhláška

Ministerstva zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Zpracoval: Ing. Věra Sobotková, CSc.
Vyvěsil: Eva Šimková

 Přílohy:
Veřejná vyhláška (.pdf)

seznam katastrálních území (.pdf)

NAHORU