Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - ul. Jarošova - Litoměřice - lešení

Vyvěšení

Vyvěšeno : 02.09.2019
Sejmuto: 18.09.2019

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU