Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - ul. Marie Majerové - Litoměřice - zákaz zastavení

Vyvěšení

Vyvěšeno : 30.08.2019
Sejmuto: 15.09.2019

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU