Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - ul. Krupka - Litoměřice - uzavírka

Vyvěšení

Vyvěšeno : 30.08.2019
Sejmuto: 16.09.2019

Zpracoval: Ing. Lukáš Jůva
Vyvěsil: Ing. Lukáš Jůva

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU