Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Mlékojedy

Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Mlékojedy

Vyvěšení

Vyvěšeno : 30.08.2019
Sejmuto: 21.10.2019

Zpracovala: Ivana Pettingerová
Vyvěsil: Miroslav Kopecký

 Přílohy:
Veřejná vyhláška (.PDF)

NAHORU