Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žalhostice a Píšťany

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žalhostice a Píšťany

Vyvěšení

Vyvěšeno : 21.08.2019
Sejmuto: 06.09.2019

Zpracoval: Josef Landa
Vyvěsil: Josef Landa

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU