Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - parkoviště "U soudu" - Litoměřice - obnova VDZ

Vyvěšení

Vyvěšeno : 14.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU