Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Nové Kopisty

Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Nové Kopisty

Vyvěšení

Vyvěšeno : 14.08.2019
Sejmuto: 30.08.2019

Zpracoval: Ing. Lukáš Jůva
Vyvěsil: Ing. Lukáš Jůva

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU