Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice

Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - ul. Marie Majerové - Litoměřice - zákaz zastavení

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.08.2019
Sejmuto: 29.08.2019

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
návrh (.pdf)

NAHORU