Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Návrh opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Mírové náměstí - Litoměřice - oslavy 800 let - průvod

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.08.2019
Sejmuto: 29.08.2019

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
návrh (.pdf)

NAHORU