Opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení místní úpravy - Litoměřice

Vyvěšení

Vyvěšeno : 13.08.2019
Sejmuto: 29.08.2019

Zpracoval: Josef Landa
Vyvěsil: Josef Landa

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU