Územní rozhodnutí - Optimalizace trat. úseku Litoměřice - Střekov

Optimalizace traťového úseku

Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov (mimo)

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.08.2019
Sejmuto:     28.08.2019

Zpracoval: Ing. Libor Bezděka
Vyvěsil: Lenka Gmitterová

 Přílohy:
Rozhodnutí (.PDF)

NAHORU