Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Žalhostice

Návrh opatření OP - stanovení místní úpravy - Žalhostice

Vyvěšení

Vyvěšeno : 12.08.2019
Sejmuto: 28.08.2019

Zpracoval: Josef Landa
Vyvěsil: Josef Landa

 Přílohy:
návrh (.pdf)

NAHORU