Sdružení obcí pro nakládání s odpady - usnesení z členské schůze dne 2.4.2019

Usnesení z členské schůze svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Vyvěšení

Vyvěšeno : 23.04.2019
Sejmuto: 30.04.2020

Zpracoval: Venuše Zubáková
Vyvěsil: Jana Váchová

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, IČO: 46772707

Oznámení o zveřejnění č. 2/2019

Usnesení z členské schůze svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro nakládání s odpady, která se konala
dne 2. dubna 2019 na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří, bylo zveřejněno na úřední desce svazku
(vjezd do areálu „SONO“) a v elektronické podobě na webových stránkách www.skladkasono.cz nebo
na www.sdruzeni.sono.cz  a níže uvedeném odkazu a to včetně projednaných a schválených ekonomických dokumentů:
Závěrečný účet za rok 2018
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021
Hospodaření za období leden – únor 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019
https://www.skladkasono.cz/124-article-usnseseni-z-clenske-schuze
nebo
https://sdruzenisono.cz/uredni-deska/
Do listinné podoby dokumentů je možné nahlédnout v provozní budově areálu zařízení „SONO“ na
ekonomickém odboru SONO PLUS, s.r.o. na adrese obec Čížkovice, část obce Želechovice 48.
Zveřejnění v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Za Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Zubáková Venuše, zapisovatel jednání členské schůze

 

Autorem vyvěšeného dokumentu je: Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Město Litoměřice není zodpovědné za obsah a formu zveřejněného dokumentu.

NAHORU