Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Úštěk

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - ul. Hřbitovní - Úštěk - havárie vodovodu

Vyvěšení

Vyvěšeno : 14.03.2019
Sejmuto: 30.03.2019

Zpracoval: Bc. Marie Valentová
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU