Zápis a usnesení členské schůze SONO ze dne 27.11.2018

Zápis a usnesení členské schůze SONO

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice-Želechovice

Vyvěšení

Vyvěšeno : 19.12.2018
Sejmuto: 19.12.2019

Zpracoval: Venuše Zubáková, SONO
Vyvěsil: Jana Váchová

 Přílohy:
USNESENÍ (.pdf)

Oznámení o zveřejnění
Zápis a usnesení z členské schůze svazku obcí s názvem Sdružení obcí pro nakládání s odpady,
která se konala dne 27. listopadu 2018 na sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří, byl zveřejněn na
úřední desce svazku (vjezd do areálu „SONO“) a v elektronické podobě na webových stránkách
www.sdruzenisono.cz  nebo také www.skladkasono.cz  na níže uvedených odkazech a to včetně
projednaných a schválených ekonomických dokumentů:
Přehled rozpočtového hospodaření za období leden – říjen 2018
Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2019.
https://sdruzenisono.cz/uredni-deska/
nebo
http://www.skladkasono.cz/120-article-zapis-z-clenske-schuze-sono-27-11-2018
Do listinné podoby dokumentů je možné nahlédnout v provozní budově areálu zařízení „SONO“
na ekonomickém odboru SONO PLUS, s.r.o. na adrese obec Čížkovice, část obce Želechovice 48.
Zveřejnění v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Za Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Zubáková Venuše, zapisovatel jednání členské schůze

NAHORU