Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Litoměřice - rekonstrukce ul. Vavřinecká

Vyvěšení

Vyvěšeno : 07.11.2018
Sejmuto: 23.11.2018

Zpracoval: Josef Landa
Vyvěsil: Josef Landa

 Přílohy:
stanovení (.pdf)