Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žitenice

Opatření OP - stanovení přechodné úpravy - Žitenice - pokládka kabelu NN

Vyvěšení

Vyvěšeno : 14.01.2021
Sejmuto: 30.01.2021

Zpracoval: Bc. Jan Kovařík
Vyvěsil: Bc. Jan Kovařík

 Přílohy:
stanovení (.pdf)

NAHORU