Veřejnoprávní smlouva s obcí Hlinná

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
obec Hlinná

Vyvěšení

Vyvěšeno : 26.03.2018

Zpracoval: Bc. Miroslav Tamáš
Vyvěsil: Jan Černý

 Přílohy:
Text smlouvy (.pdf)

NAHORU